• Zneužívanie detí v ústavoch kontra výchova v LGBT komunite
    Nezaraditeľné

    Sexuálne zmätený z čisto mužskej rodiny verzus znásilnená vychovávateľom

    Moja “ponuka” z nadpisu má dať na výber človeku, ktorého život sa len začína. A ktorý z akéhokoľvek dôvodu nemá vlastných rodičov. Má znieť nejako nasledovne: “Ak by si v živote býval/a mal/a slobodne na výber… Dal/a by si prednosť tomu, že budeš vyrastať v rodine zloženej výhradne z členov rovnakého pohlavia? V rodine, kde budeš pravdepodobne dosť zmätená/ý z toho, ako to vlastne v skutočnosti je s rodičmi a s ich sexualitou? Keďže ty máš namiesto mamičky a ocka “iba” dve mamičky resp. dvoch oteckov? Čo u teba údajne vo vyššom veku potenciálne môže spôsobiť zmätok v sexualite…? Alebo chceš namiesto toho radšej vyrastať v nejakom type ústavu, kde…